Sågverkschefer till Kåge och Sävar

Norra är ett expanderande skogsföretag som ägs av nästan 17 000 privata skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark i norra Sverige. Norra arbetar värdegrundsbaserat där glädje, mod, nytänkande, värdeskapande och kommunikation genomsyrar allt vi gör. Den skogliga organisationen omfattar nio virkesområden, från Ångermanland i söder till Tornedalen i norr. Den totala inmätta virkesfångsten uppgår till cirka två miljoner fastkubikmeter. Koncernen omsätter drygt två miljarder kronor och har cirka 350 anställda. Industridelen Norra Timber har en stark utveckling med investeringar i teknikens framkant. Norra Timber omfattar sågverken i Kåge och Sävar, två hyvlerier samt en stolpfabrik. Tillsammans producerar dessa industrier mer än 450 000 kubikmeter trävaror. Av industriproduktionen exporteras 65 procent.

Våra nuvarande sågverkschefer går vidare till andra uppdrag inom verksamheten och därför söker vi nu deras ersättare som på ett modigt och nytänkande sätt kan föra verksamheten vidare. 
 
Kåge och Sävar sågverk är två moderna anläggningar med en nuvarande produktionsvolym på omkring 250 000 kubikmeter sågad vara per enhet. Sågarna har cirka 90 anställda vardera. Kåge Såg består av en profileringslinje som byggdes 2010 och har därefter moderniserats. Sävar har under de senaste fyra åren gradvis byggts om till en unik rak bandsåglinje som utrustats med en CT scanner som huvudkomponent för att styra sågprocessen.
 
I rollen som sågverkschef ingår du i Norras industriledning och bär ansvar att verkställa de strategier och beslut som fattas där. Som sågverkschef arbetar du självständigt men rapporterar till Norras industrichef. I uppdraget ingår resultat- och personalansvar för verksamheten och det är viktigt att du är engagerad och har ett inspirerande och värdegrundsbaserat arbetssätt. I det dagliga arbetet ska ditt fokus ligga på nytänkande för att få ständiga förbättringar med ökad produktivitet. Tillsammans med industri- och utvecklingsavdelningen drivs den fortsatta utvecklingen mot marknadsorienterade och högeffektiva anläggningar. Vi söker dig som har erfarenhet av personalledning, har akademisk utbildning och/eller har lång erfarenhet av att framgångsrikt driva förbättringar inom sågverk eller motsvarande verksamhet. Norras sågverk använder sig av teknikens framkant och därför är mycket goda kunskaper inom teknik och produktion viktiga krav för uppdraget. 
 

Ansök

Ansök på hemsidan
Datum
Upprättat: 7. november 2018
Ansök senast 26. november 2018
Arbetsgivare
Norra timber
Skellefteå kommun, Sverige